mast lz

sipl

mriz

sipr

Mastnou l×ící do tvých vlas¨, Votobia, 2006 (nerealiz.)