nambiogalery

01deja n

road1

imprese

gal4

road2tělovky

dialogy

cz

venez1
pták
paint buky
chrud
kutnáhora
šmou
rám
park
mathrym
cannes
bezhlav1
jepty indy kouř indy

                                                                                                                                                                                                     
 

etc

eng

konKolekce Déjà vu vznikala v letech 2000 - 2011, název sice nezní příliš originálně, v době vzniku prvních fotografií mi však připadal příhodný a vyjadřoval poměrně dobře pocity prožívané při pořizování snímků („…jdeme cizí ulicí, parkem, polní cestou a náhle narazíme na místo, které nás přitahuje, oslovuje, rozehrává v nás spousty vjemů, máme zničehožnic intenzívní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného či slyšeného. Převládá v nás dojem důvěrné známosti, nezřídka v kombinaci s něčím zvláštním, neobvyklým až tajemným. Jednoduše máme dojem, že tato zkušenost byla zcela jistě prožita v minulosti…“). Analogové fotografie, formát 5:2.

The Déjà vu collection was created between 2000 and 2011, the title isn´t too original, but it very well represents feelings, which I lived through, when I was taking the first images of this series. The analog photography, 5:2 format… (Déjà vu - "already seen", is the phenomenon of having the strong sensation that an event or experience currently being experienced has been experienced in the past, whether it has actually happened or not.)