nambiogalery

01deja

road1

imprese

gal4

road2tělovky

dialogy n

cz

slunce01a angel mona roada
jámakyv mnoho1 kůže boštík
131x 141x 151x 161x
odvr1
vesmir1
troj1
žár1


etc

eng

konKolekce s názvem Nalezené dialogy je složena z fotek, sesbíraných z archívu formou tzv. „mentální archeologie“ a poskládaných do dvojic, příbuzných tvarově, významově, popř. pocitově, soubor je již uzavřen a obsahuje kolem 35 dvojic. Výsledný tvar vznikal cca v letech 2007 a 2008.

The collection titled Found dialogues (circa 2007 – 2008) is created from pictures, which I collected from my archives (so-called "the mental archeology" method). I created 35 pairs, which are linked with form, semantically or emotionally. This set is closed already.