nambiogalery

01deja

road1

imprese

gal4

road2tělovky

dialogy

cz n

ton2 21b
   r. 2013                       sip    r. 2014                       sip
80sm 130sm
   r. 2015                       sip    r. 2016                       sip2
153sm 191b
  r. 2017                        sip2     r. 2018                      sip2


etc

eng

kon

Cyklus Na české vlně vzniká zhruba od druhé poloviny roku 2012 a jde pouze o obrazový „deník bez ambicí“, z městských zákoutí a vesnických dvorků, moravských i českých... 

The On a Czech wave cycle is rising from second half of 2012. This set is visual "diary without ambitions" only, photos are taken in town nooks and village backyards, Moravian and Bohemian…