nambiogalery

01deja

road1

imprese

gal4

road2tělovky n

dialogy

cz

jaz1
liš pyž
pec
pís prsty van krém
gum žel
dvěhl
řas
ch kůž třás jaz2


etc

eng

kon
Starší soubor Rozhovory „na tělo“ (r. 1995 - 1998), který původně vznikal z „odpadu“ při focení plenérových aktů, se zabývá konfrontací částí lidského těla s více či méně cizorodými prvky - soubor se postupem času rozrostl zhruba na 90 fotografií, z nichž jsem sestavil  i závěrečný bakalářský soubor na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

In the older set Talking bodies (1995 – 1998) I dealed with the confrontation between parts of a human body and foreign components. This collection contains circa 90 photos (from these ones I compiled my final dissertation at the Institute of Creative Photography at the Silesian University in Opava).