nambiogalery

01deja

road1n

imprese

gal4

road2tělovky

dialogy

cz

hamb
hřbit
koč
váha
kábl spid mobil hrnce
svat
igel
rac
cors

sip2

2 stránky / 2 pages


etc

eng

kSoubor On the road (název vypůjčený od J. Kerouaca) obsahuje černobílé záběry z cest po Česku, jižní a východní Evropě, Pobaltí, Blízkém východě a Indii, místo vzniku sice u fotografií uvádím, ale není to informace určující (nejde primárně o reportáž, ani cestopis). Fotografie jsou průběžně pořizovány od roku 2000, počínaje rokem 2011 spíše sporadicky. V tomto souboru - především při výstavních příležitostech - rád využívám dvojic fotografií s příbuznými motivy, čímž dochází k určitému dialogu a tím (snad) i k vystupňování výsledného pocitu, k tomu povětšinou každá fotografie z této dvojice pochází z odlišného kouta země či kontinentu, čímž se však paradoxně tyto spolu nesouvisející oblasti „nadreálně“ propojují.

The On the road collection (the title inspired by Jack Kerouac´s novel) includes black-and-white shots from journeys to Southern and Eastern Europe, the Baltic States, the Middle East and India. I mention information about photographed place, but it isn´t essential information. These analog photos has been continuously collected since 2000.