nambiogalery

01deja

road1

imprese

gal4 n

road2tělovky

dialogy

cz

c37
c38
c39 c40
c41
c42
c43 c44
c45
c46
c47
c48
sip2
2 stránky / 2 pages


etc

eng

kon
Takové normální portréty – tato série je zaměřena na „vědomé“ portréty obyčejných lidí, které jsem náhodně potkal na ulici, případně v krajině, na pozadí všedních, nearanžovaných dějů. Soubor vzniká od r. 1990 a pokračuje do „barevné“ současnosti.

Normal portraits – this series is focused on the "contact"  portraits of nameless people, which I met on a street or in a countryside, in a ordinary "non-arranged" events. First photos originated in 1990, currently I take colour shots.